Khusibun, Nayabazaar

Teachers

1477

N.P. Sharma

Principal

pramita gurung

Pramita Gurung

Junior Vice-Principal

1478

Om Ratna Shakya

Educational Administrator, HPE

Sunita Shrestha

Sunita Shrestha

English

Sudiksha Ghimire

Sudiksha Ghimire

Science, Health

Sabina Maharjan

Sabina Maharjan

Grade Teacher

Rawol Maharjan

Rawol Maharjan

Computer

Ranjita Dahal

Ranjita Dahal

Nepali

Ramisha Thapa

Ramisha Thapa

Accounts

Pramina Tamrakar

Pramina Tamrakar

Social Studies, Positive Living

Humlal Bhurtel

Humlal Bhurtel

Science, Optional Maths

Kabita Tamang

Kabita Tamang

English

Depika Dhaju Shrestha

Depika Dhaju Shrestha

Science

Anjali Kandel

Anjali Kandel

Assistant Teacher

Sushma Dangol

Sushma Dangol

Assistant Teacher

IMG_1480

Debaki Pant

Nepali

MAdhu rauniyar

Madhu Rauniyar

Grade Teacher

padma gautam

Padma Gautam

Nepali

rasana shrestha

Rasana Shrestha

Grade Teacher

1463

Resta Maghaiya

Grade Teacher

roji manandhar

Roji Manandhar

Grade Teacher

sabita maharjan

Sabita Maharjan

Grade Teacher

IMG_1494

Shrijana Maharjan

Mathematics/Nepali

1458

Sunu Shrestha

Grade Teacher